Nieuwjaarsreceptie

Beste medewerker en partners van KGS Bree-Beek

De Raad Van Bestuur wenst alle medewerkers en partners prettige feestdagen en een voorspoedig nieuwjaar.
Samen kunnen we terugblikken op een geslaagde fusie. Dit was onmogelijk geweest zonder de inzet en toewijding van al onze medewerkers.
Daarom nodigen wij jullie graag uit om een toast uit te brengen op het nieuwe jaar.
 
Jullie zijn van harte welkom op dinsdag 9 januari 2018 om 20.00 uur in de kantine van Bree.
Wij zorgen voor een hapje en een drankje.
 
Wij zouden het zeer op prijs stellen jullie in groten getale te mogen begroeten en elkaar zo een beetje beter te leren kennen.
 
Met vriendelijke groet
Raad van Bestuur