Ethiek in de sport

ETHISCH CHARTER

De bijgevoegde regels gelden op en rond elk voetbalterrein. Zo zorgen we ervoor dat er elke week sportieve en spannende wedstrijden gespeeld en gefloten worden! 

Algemene gedragsregels

Er zijn waarden en normen die voor iedereen gelden.
1. Respecteer de regels van het voetbal en de beslissingen van de scheidsrechter of zijn assistent.
2. Trek nooit de integriteit van de wedstrijdleiding in twijfel.
3. Respecteer de mede- en tegenspeler.
4. Behandel alle voetballers gelijkwaardig.
5. Gebruik geen fysiek-, mentaal- en verbaal geweld.
6. Zorg samen met uw team voor een faire sport.
7. Gebruik geen onbehoorlijke taal of agressieve gebaren.
8. Draag zorg voor het materiaal, ook al is het niet het uwe.
9. Gedraag u waardig.
10. Wees er bewust van dat voetbal een teamsport is.

Specifieke gedragsregels

Sommige gedragscodes gelden in meer of mindere mate voor bepaalde doelgroepen. Voor ouders gelden bijvoorbeeld andere regels dan voor de spelers zelf. Hierdoor krijgt elke groep eigen verantwoordelijkheden en daar kunnen ze ook op worden aangesproken. 

Image
VOETBALLERS

1. Groet uw tegenstander voor en na de match.
2. Probeer te winnen met respect voor jezelf, je teamgenoten en jetegenstanders.
3. Speel volgens de wedstrijdregels.
4. Vind eerlijk en prettig spelen het belangrijkste en presteer zo goed mogelijk.
5. Aanvaard de beslissingen van scheidsrechters en hun assistenten.
6. Blijf bescheiden bij een overwinning en laat je niet ontmoedigendoor een nederlaag.
7. Blijf sportief ook al toont de tegenstrever onsportief gedrag.
8. Moedig sportief of plezierig gedrag aan bij je medespelers.
9. Respecteer het werk van al die mensen die ervoor zorgen dat jij je favoriete sport kan beoefenen.
10. Wees er bewust van dat u als kapitein van de ploeg een voorbeeldfunctie heeft. 

OUDERS EN BEGELEIDERS

1. Laat het spelplezier primeren op de prestaties.
2. Forceer nooit een kind dat geen interesse toont om deel tenemen aan het voetbalspel.
3. Leer kinderen om volgens de spelregels te spelen.
4. Leer het kind het resultaat van elke wedstrijd te accepteren.
5. Moedig het kind steeds aan, ook al heeft het een kans gemist of de wedstrijd verloren.
6. Bedenk dat kinderen het beste leren door na te doen. Applaudisseer voor goed spel van beide teams.
7. Keur verbaal en fysiek geweld steeds af.
8. Erken de waarde en het belang van de trainers. Zij geven hun tijd en kennis om het voetballen mogelijk te maken.
9. Wees er bewust van dat voetbal een ploegsport is.

TRAINERS

1. Voetballers hebben een trainer nodig die zij respecteren.
2. Plaats het belang van de voetbalsport in zijn juiste context.
3. Leer uw spelers de spelregels na te leven.
4. Geef al uw spelers voldoende speelgelegenheid.
5. Bedenk dat kinderen voor hun plezier spelen en iets willen leren. Winnen is een onderdeel van het spel. Verliezen ook. Fun and Formation.
6. Moedig uw spelers steeds aan, ook al maken zij fouten ofverliezen ze een wedstrijd.
7. Heb respect voor de prestaties van de tegenstander.
8. Promoot de opleidingsgerichte coaching i.p.v. de wedstrijdgerichte of resultaatgerichte coaching.
9. Wees er bewust van dat u als trainer een voorbeeldfunctie heeft.
10. Leef “Dee 10 geboden van de jeugdopleider” na.

BESTUURSLEDEN

1. Maak van uw club een vereniging waar iedereen welkom is en iedereen zich thuis voelt.
2. Betrek iedereen, volgens zijn/haar mogelijkheden, in uwclubwerking.
3. Organiseer het voetbal in de eerste plaats voor de spelers inovereenstemming met de filosofie van de KBVB.
4. Laat sportiviteit en fair play de belangrijkste waarden zijn in uwclub.
5. Zorg ervoor dat supporters, sponsors, trainers en spelers zichbewust zijn van hun invloed en verantwoordelijkheden.
6. Apprecieer de inzet van al uw vrijwilligers.
7. Laat plezier primeren op de prestaties.
8. Wees er bewust van dat u als bestuurder een voorbeeldfunctieheeft.

SCHEIDSRECHTERS EN ASSISTENTSCHEIDSRECHTERS

1. Pas de spelregels correct, eerlijk en consequent toe.
2. Zorg ervoor dat zowel op en naast het speelveld uw gedragwaardig is.
3. Moedig sportief spel aan.
4. Wees beslist, objectief en beleefd in het nemen van beslissingen.
5. Wees een waardig vertegenwoordiger van KBVB.
6. Wees steeds collegiaal en bekritiseer uw collega’s niet.

TOESCHOUWERS

1. Laat iedereen plezier beleven aan het voetbalspel.
2. Toon respect voor de tegenpartij.
3. Veroordeel elk gebruik van geweld en onsportief gedrag.
4. Respecteer de beslissing van de wedstrijdleiding.
5. Goed voorbeeld doet goed volgen.
6. Wees steeds positief. 

FAIRPLAY CHARTER

De principes van RESPECT = FAIRPLAY
1.Respect voor de spelregels
2.Respect voor de scheidsrechter en de officials
3.Respect voor je eigen club
4.Respect voor de tegenstrever
5.Respect voor je teamspelers
6.Respect voor alle collega voetballers, …
7.Respect voor de supporters van andere ploegen
8.Respect voor jezelf (geen alcohol en drugs, niet roken)