Vervoer bij verplaatsing

Vertrek

De verplaatsingen maken we altijd per auto.
We vertrekken stipt op het afgesproken uur aan de terreinen van KGS Bree-Beek.
Als je rechtstreeks rijdt op verplaatsing, verwittig je altijd de trainer tijdig.
Wij vragen aan de ouders om op regelmatige basis voor vervoer te zorgen. Als je niet kan meerijden bespreek je dit met je trainer of met een ander ouder.
Als iedere ouder zijn verantwoordelijkheid opneemt, is er altijd voldoende vervoer.

Wettelijke regels bij vervoer van kinderen:

Je vervoert enkel een kind op een zitplaats uitgerust met gordel.
Je zorgt ervoor dat ieder kind zijn/haar gordel draagt.
Is het kind kleiner dan 1,35 m. dan moet dit kind in een autostoel.

Uitzonderingen voor het gebruik van de kinderstoel:

Als er achteraan al 2 kinderstoelen in gebruik zijn, is het vaak niet mogelijk om nog een 3de kinderstoel te plaatsen. Op die zitplaats mag dan toch een kind plaatsnemen dat kleiner is dan 1,35 m maar dan is dit kind minstens 3 jaar oud.

Als je andere kinderen dan je eigen kinderen vervoert, zonder regelmaat en over een korte afstand, is de kinderstoel ook niet verplicht voor de kinderen van minstens 3 jaar oud en kleiner dan 1,35 m.

Toegepast op vervoer naar een jeugdsportwedstrijd

Iedereen draagt een gordel en op de correcte manier ( op de schouder)! 
1 persoon per zitplaats 
Je eigen kinderen moeten in een kinderstoel als ze kleiner zijn dan 1,35 meter. 
Je mag ook vooraan een kind laten plaatsnemen als ’t minstens 1,35 meter groot is. Is het kleiner dan moet het in een kinderstoel, ook al is het je eigen kind niet. 

Waarom rekening houden met deze regels? 

Als er geen gordels worden gedragen en je bent betrokken in een ongeval, kan dit verschrikkelijke gevolgen hebben.
Ook als je zelf niks verkeerd doet kan een andere bestuurder je aanrijden.
Een kind zonder gordel wordt dan weggekatapulteerd tegen een ander kind, of een zetel, of je dashboard, of door de voorruit.
Een kind van nog maar 25 kg, zal bij een frontale botsing tegen 50 km/u, veranderen in een massa van ongeveer 1 TON en dat hou je niet tegen met je arm.
Een kleine moeite voor veel extra veiligheid!

In groep op verplaatsing.

In colonne rijden kan voor opgejaagd rijgedrag zorgen bij de laatste bestuurders: door ’t rode licht rijden, overdreven snelheid, ongepast inhalen, enz..
In colonne rijden kan tot gevolg hebben dat de eerste bestuurders  gaan wachten op ongeschikte plaatsen ( fietspad, trottoir), plotse manoeuvres maken om terug weg te rijden, enz..
Probeer dit te vermijden.
Daarom zullen de trainers steeds het adres meedelen waar de wedstrijd gespeeld wordt. De meeste ouders beschikken over een G.P.S.

Beste tip om gevaarlijk gedrag te voorkomen: Vertrek op tijd! 

Alcohol

Als je onder invloed bent en in een ongeval met gekwetsten of doden betrokken raakt, draag je een verpletterende verantwoordelijkheid.
De één kan er beter tegen als de ander zegt men maar wat zeker is, is dat na alcoholverbruik je reactievermogen daalt, je minder snel iets opmerkt, je weerstand daalt tegen fel licht, je oogbewegingen minder snel zijn, je minder snel informatie verwerkt, enz.. , ook al voel je ’t zelf zo niet aan.

Verzekering 

Als je de toegelaten verhoudingen naleeft, kunnen bij een ongeval al de passagiers vergoed worden - of het nu om je kinderen gaat of niet. De verplichte aansprakelijkheidsverzekering dekt alle lichamelijke schade die de inzittenden lijden. Enige schaduwzijde: als bestuurder ben je nooit gedekt. Tenzij je over een bijkomende verzekering beschikt.

Indien er te veel passagiers in je wagen zaten op het ogenblik van het ongeval, heeft de verzekeraar het recht een deel van de uitgekeerde schadevergoeding terug te vorderen. De regel om het aantal passagiers te berekenen verschilt echter van die van het verkeersreglement. En de verzekeraar mag de vergoeding alleen terugvorderen als de regel van het verkeersreglement ruim overschreden werd.