Audit

Doel audit

Zoals jullie al meermaals via oa weekmededelingen vernomen hebben, neemt onze club deel aan een double pass audit.  Deze audit is nodig om eventueel provinciaal voetbal aan onze jeugd aan te bieden maar ook om onze werkpunten vast te stellen met als doel deze te verbeteren.

Tijdens deze double pass audit worden de kritieke succesfactoren van onze jeugdopleiding op een gestructureerde en professionele manier geëvalueerd.

De voorbereidingen voor dit auditdossier werden door enkele leden van het dagelijks jeugdbestuur afgerond op 31 december 2017.

Dit auditdossier is een belangrijke stap in het welslagen van de doorlichting die plaats vind in de week van 22 tot 29 januari.

Ook ouders, trainers en jeugdverantwoordelijken werden uitgenodigd om hieraan deel te  nemen.

Bij deze willen we jullie bedanken. In totaal werden meer dan 140 enquêtes ingevuld.

Voor meer info: www.doublepass.com