Provinciaal voetbal

Beste 

Zoals jullie, via vorige weekmededelingen, vernomen hebben, heeft onze club KGS Bree-Beek zich professioneel laten doorlichten door Double Pass.

Het resultaat van deze doorlichting is super! We behalen het 2-sterren label, het hoogst haalbare. Hierop heeft Voetbal Vlaanderen beslist dat we onze jeugd vanaf volgend seizoen, gedurende 3 seizoenen, provinciaal voetbal mogen aanbieden.

Gedurende meerdere maanden werkten we aan het lijvige auditdossier: honderden items dienden beantwoord te worden op alle mogelijke facetten van een voetbalclub: beleid, communicatie, personeelszaken, trainerkwalificaties, voetbalvisie, ondersteunende diensten, infrastructuur, … Trainingen werden bekeken, wedstrijden werden bezocht, interviews afgenomen van bestuursleden, spelers, trainers, ouders, enz. Einde maart werd deze audit afgerond.

Na een periode in spanning geleefd te hebben, is het verlossende nieuws binnengekomen: KGS Bree-Beek behaalt 2 sterren en mag gedurende drie jaar provinciaal voetbal aanbieden, mits nog een aantal werkpunten. 

De club zal voor het seizoen 2018-2019 de jeugdploegen op verschillende niveaus inschrijven, zowel op provinciaal en gewestelijk niveau. Het is onze bedoeling om spelers zoveel mogelijk de kans te geven te spelen op het niveau dat het best past bij zijn capaciteiten. Trouw aan onze algemene visie, zijn alle ploegen even belangrijk, zowel provinciaal als gewestelijk. Dit betekent dat op welk niveau een team ook speelt, de omkadering, de faciliteiten, de uitrusting, … in orde moeten zijn.

Dit in ons eerste fusiejaar! Hier zijn we uiteraard fier op. 

Proficiat aan allen die hieraan meegewerkt hebben!

De Quality in Sports Happening, waar dit alles zal bekend gemaakt worden, zal plaatsvinden op 9 juni 2018 in Brussel.

We houden jullie op de hoogte.

Sportieve groeten
Het bestuur

 

PS: wil jij graag een keer komen meetrainen, vul dan het contactformulier in en wij nemen contact met je op! Heb je vragen, stuur een e-mail naar info@kgsbree-beek.be .