Fair Play Ouder

De laatste tijd staan de waarden en normen in onze huidige samenleving onder zware druk. Alsmaar meer zien we ongepast gedrag, zoals racisme, pesten en andere vormen van discriminatie van toeschouwers/ouders langs de zijlijn van het voetbalveld. Om deze waarden van fair play en respect te handhaven rond het veld heeft KGS Bree-Beek samen met Voetbal Vlaanderen er voor gekozen dit pilootproject op te starten bij de U15.

Per wedstrijd wordt onder de ouders onderling een Fair Play Ouder aangeduid die de rol van bemiddelaar rond het veld op zich neemt en erop toeziet op de sportieve sfeer op en langs het veld. Zo bevorderen de ouders zelf de samenwerking tussen ouders van de thuisploeg en ouders van de bezoekersploeg met eenzelfde doel, het ongepast gedrag van toeschouwers/ouders langs de zijlijn te verhinderen. Na de wedstrijd wordt een fair play-klassement opgesteld door alle partijen. De Fair Play ouder draagt op de wedstrijddag de sjaal die Voetbal Vlaanderen hier speciaal voor heeft ontworpen.

Ouders hebben een voorbeeldfunctie en hopen zelf dat hun kind zijn hobby op een sportieve manier mag blijven uitoefenen.

De gedragscode van de club kunnen jullie terugvinden op onze website.

https://www.voetbalvlaanderen.be/nieuws/voor-het-eerst-fair-play-ouders-en-klassement-jeugdvoetbal-om-sportiviteit-op-te-krikken